Kontakt

Inoa, Inovativne organizacije, d.o.o.
Direktor: Aleš Leskovšek
Naslov: Obirska ulica 15,  1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:  01 515 61 60
GSM: 041 995 712
E-pošta: info(at)inoa.si