Vizija Vitadoma

Soustvarjali smo vrednote, poslanstvo in vizijo socialno varstvenega zavoda Vitadom. Vitadom je zasebni zavod s koncesijo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb. V njegovem okviru delujeta dva domova za starejše, in sicer: Dom za starejše Bor na Črnem Vrhu in Dom starejših Škofljica.