Domov

Inoa: poslovno svetovanje za inovativne organizacije

s storitvami svetovanja   
soustvarjamo inovativna in prodorna okolja,
ki temeljijo na prepoznavanju in razvoju
človeških potencialov.

Kako prebuditi inovativni potencial podjetij, grozdov in regij? Kako izboljšati rezultate poslovanja, blaginjo in kakovost življenja ljudi? In nenazadnje, kako pritegniti ustvarjalne in podjetne posameznike, da bodo aktivno prispevali k uspešnemu delovanju in trajnostnemu razvoju celotne regije, grozda, podjetja, zavoda ali druge organizacije? To so vprašanja, ki jih zastavljajo dinamični udeleženci razvoja v različnih okoljih. Inoa d.o.o. s storitvami poslovnega svetovanja soustvarja inovativna in prodorna poslovna okolja, ki temeljijo na prepoznavanju in razvoju notranjih potencialov ljudi v organizacijah.

IMG_0011

Svoje naročnike podpiramo v razvojnem dialogu na različnih ravneh z namenom priprave strategij, razvoja posameznih pobud in projektov ter priprave akcijskih načrtov na široki paleti področij, ki vplivajo na razvoj organizacij (razvoj novih proizvodov, storitev in trgov, inovativnost, trženje, mreženje, internacionalizacija, razvoj človeških virov, optimizacija procesov idr.).

IMG_0014

Svetovalci Inoe d.o.o. so posebej kvalificirani za analizo, usposabljanje, mentorstvo in motivacijo podjetnikov, menedžerjev, raziskovalcev, javnih uslužbencev in drugih nosilcev razvoja pri doseganju razvojnega preboja. Pri svojem delu uporabljamo številne tehnike spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij ter smo usposobljeni za vzpostavljanje kakovostnega razvojnega dialoga znotraj organizacij kot tudi izven njih, vključno z dialogom med zasebnim in javnim sektorjem. Naše delovanje je usmerjeno v konkretne akcije z merljivimi učinki.

Med našimi referencami so številna domača in tuja podjetja in druge organizacije. Izvajamo projekte po naročilu mednarodnih razvojnih institucij (Svetovna banka, Medameriška razvojna banka, EU, UNDP idr.). Razpon naših izkušenj sega na več kontinentov, v zadnjih letih zlasti na področju trajnostnega razvoja.