Domov

Inoa: poslovno svetovanje za inovativne organizacije

s storitvami svetovanja   
soustvarjamo inovativna in prodorna okolja,
ki temeljijo na prepoznavanju in razvoju
človeških potencialov.

Kako prebuditi inovativni potencial podjetij, grozdov in regij? Kako izboljšati rezultate poslovanja, blaginjo in kakovost življenja ljudi, kako pritegniti ustvarjalne in podjetne posameznike, da bodo prispevali k uspešnemu mednarodnemu pozicioniranju in trajnostnemu razvoju podjetja, grozda ali regije? To so vprašanja, ki jih zastavljajo dinamični udeleženci razvoja v različnih okoljih. Inoa d.o.o. s storitvami poslovnega svetovanja soustvarja inovativna in prodorna poslovna okolja, ki temeljijo na prepoznavanju in razvoju notranjih potencialov ljudi v organizacijah.

IMG_0011

Inoa podpira svoje naročnike pri vzpostavitvi sodelovanja z namenom razvoja strateškega dialoga, priprave strategij, spodbujanja iniciativnosti ter priprave akcijskih načrtov na široki paleti ključnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacij (razvoj novih proizvodov, storitev in trgov, inovativnost, mreženje, internacionalizacija, razvoj človeških virov, optimizacija procesov idr.).

IMG_0014

Svetovalci Inoe d.o.o. so posebej kvalificirani za analizo, usposabljanje, mentorstvo in motivacijo podjetnikov, menedžerjev, raziskovalcev, javnih uslužbencev in drugih nosilcev razvoja pri doseganju razvojnega preboja. Pri svojem delu uporabljamo številne tehnike spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij ter smo usposobljeni za vzpostavljanje kakovostnega razvojnega dialoga med zasebnim in javnim sektorjem.