Health-care

Management v zdravstvu

Svetovalci Inoe imamo dolgoletne izkušnje na področju svetovanja vodstvom bolnišnic pri pripravi razvojnih strategij, spodbujanju timskega dela, vodenju strateških razvojnih projektov in vzpostavitvi mehanizmov za učinkovito spremljanje poslovanja bolnišnic (kontroling).

Naše delovanje v zdravstvu je usmerjeno v vključevanje zaposlenih v strateški razvojni dialog. Sodelovanje zdravnikov, medicinskih sester in drugih zaposlenih je namreč tisto, ki odpira ključna vprašanja uspešnega vodenja procesov v zdravstvu, vodi do odgovorov za večje zadovoljstvo pacientov, zaposlenih in širšega okolja bolnišnic ter je ključni vzvod za inovativnost in kakovostne preboje v poslovanju bolnišnic.

 

REFERENCE

Spomladi leta 2011 smo pričeli sodelovati z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra (OBV) – v širšem okolju poznano kot moderni ortopedski center, ki nudi storitve zdravljenja bolezni mišično-skeletnega sistema in veziv. Inoa je za OBV pripravila Strateški načrt za obdobje 2011-2015 ter Strateški načrt za obdobje 2016-2020. V letu 2020 moderiramo proces opredelitve razvojnih prioritet za obdobje 2021-2025.

Svetovalci Inoe smo v obdobju 2003-2011 sodelovali s Splošno bolnišnico Jesenice, kjer smo bili med drugim vključeni v projekt racionalizacije stroškov poslovanja, proces uvajanja strateškega kontrolinga in pripravo Razvojne strategije SBJ za obdobje 2007-2011. Inoa je v juniju 2011 zaključila pripravo Strateškega razvojnega načrta Splošne bolnišnice Jesenice za obdobje 2011-2015.

V okviru priprav strateškega načrta so naši strokovnjaki leta 2005 vodili strateški razvojni posvet Bolnišnice Golnik. V 90. letih pa so sodelovali na svetovalnih projektih po naročilu Zdravniške zbornice Slovenije.