Green Growth

Živimo v obdobju, ki ga v veliki meri zaznamujeta vedno večje zavedanje o omejenosti naravnih virov na eni strani ter hiter razvoj najrazličnejših tehnologij na drugi strani. Inoa je sooblikovala več podjetniških strategij in nacionalnih politik, ki temeljijo na ozaveščeni rabi naravnih virov, razvoju človeških virov in na poslovnih priložnostih, ki jih ponuja trajnostni razvoj.

Aktivno delovanje na področju trajnostnega turizma, vključevanje lokalnega prebivalstva v iniciative za ohranjanje biotske raznolikosti in kulturne dediščine so naše temeljne usmeritve pri spodbujanju trajnostnega turizma. Izkušnje kažejo, da turistične destinacije, ki svojo ponudbo oblikujejo na temelju njim lastne, avtentične naravne in kulturne dediščine, uspešno privabljajo najbolj zaželene turiste današnjega časa – tiste z nadpovprečnimi dohodki in spoštljivim odnosom do ljudi in okolja, v katerem preživljajo svoj prosti čas.

 

REFERENCE

Agenda za konkurenčnost jugo-vzhodne Anatolije 2023
Naročnik: UNDP Turčija, Vlada Republike Turčije: Administracija GAP 

gap
Jugovzhodna Anatolija, nekdanja Mezopotamija – zibelka civilizacije, danes sodi med najmanj razvite turške regije z večinskim kurdskim prebivalstvom. Inoina svetovalka je sodelovala v mednarodni skupini strokovnjakov, katerih naloga je bila pripraviti ambiciozen program za konkurenčni preboj jugo-vzhodne Anatolije. Program (agenda) na novo definira prihodnost tega območja in v celoti temelji na trajnostnem razvoju, ki ga bo mogoče doseči na področju eko tekstilne industrije, proizvodnje obnovljive energije, ekološkega kmetijstva in proizvodnje hrane ter razvoja trajnostnega turizma. Turška vlada bo v izvedbo programa investirala 12,5 milijard EUR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslovni načrt Eco-energy parka (EEP) Sežana za potrebe podjetna Aerogel d.o.o. (2010)

EEP je ciljno usmerjen ekološki park, ki svoje poslanstvo razvija na temelju inovativnih materialov z izjemnimi lastnostmi: aerogel, caps, nanomateriali in drugi. Aplikacija teh materialov v trajnostni gradnji, logistiki, proizvodnji energije in kompozitov ter številnih drugih dejavnostih omogoča bistveno učinkovitejšo rabo energije. Istočasno ti materiali dopuščajo skladiščenje in transport nekaterih materialov in snovi, kot so: toplota, občutljivi plini, ki jih v preteklosti ni bilo mogoče dovolj učinkovito hraniti in transportirati.

Management eko-sistema Prespanskega jezera Republike Makedonije, Grčije in Albanije: Trilateralna strategija razvoja trajnostnega turizma Prespanskega jezera
Naročnik: UNDP (2009-2011)

Prespansko jezero, ki povezuje tri države: Republiko Makedonijo, Grčijo in Albanijo, je eno najstarejših tektonskih jezer na svetu. S svojo biotsko pestrostjo je umeščeno na seznam mokrišč mednarodnega pomena na podlagi Ramsarske konvencije. Prespansko jezero je unikum v evropskem prostoru tudi po tem, da povezuje tri države, katerih kulturna dediščina je zelo bogata in izjemno raznolika.

Razvoj turizma ob jezeru je potrebno skrbno načrtovati in ozaveščati lokalno prebivalstvo o dobrobitih trajnostnega turizma. Svetovalci Inoe so v sodelovanju s svetovalci podjetja La Paz vodili pripravo strategije trajnostnega turizma z vključevanjem turističnih ponudnikov in nevladnih organizacij iz vseh treh držav.