Development Policies

Kako lahko nacionalne vlade ob konsistentnem delovanju ministrstev in drugih institucij kar najbolje prispevajo k povečanju konkurenčnosti podjetij, spodbujanju inovativnosti in ustvarjanju okolja, ki bo prispevalo k blaginji in kakovosti življenja ljudi? Svetovalci Inoe smo specializirani za vodenje kakovostnega razvojnega dialoga med javnim in zasebnim sektorjem z namenom priprave nacionalnih politik in strategij, ki so usmerjene v praktično izvedbo in trajnostne rezultate.

REFERENCE

Industrijska politika Republike Makedonije 2009-2020.
(Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Makedonije).
Svetovalka Inoe, Tadeja Colnar Leskovšek je v okviru projekta Svetovne banke vodila pripravo Industrijske politike Republike Makedonije.  Industrijska politika, ki jo je junija 2009 sprejela makedonska Vlada, obsega ukrepe makedonske vlade za povečanje inovativnosti gospodarstva, internacionalizacijo in tuje neposredne naložbe, trajnostni razvoj, razvoj malih in srednje velikih podjetij ter spodbujanje grozdov.

Nacionalna strategija in akcijski načrt razvoja obrti Republike Makedonije
(Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Makedonije, 2010-2011).
Makedonija ima bogato tradicijo rokodelske in obrtniške dejavnosti, ki v zadnjih desetletjih izgublja svoj konkurenčni naboj. Inoa je vodila konzorcij podjetij, v katerem so sodelovali še ameriško podjetje ETG, Obrtno-podjetniška zbornica Sežana in makedonski NCDIEL, pri pripravi nacionalne strategije za povečanje konkurenčnosti makedonske obrti. Strategija in akcijski načrt sta usmerjena v dve ključni področji nadaljnjega razvoja makedonske obrti:
1. kulturni turizem in
2. moderna, inovativna obrtniška podjetja.

Nacionalni program spodbujanja konkurenčnosti Republike Surinam
Naročnik: Ministrstvo za trgovino in industrijo Republike Surinam (2009-2012)

168192247_orig[1]

Surinam, nekdanja nizozemska kolonija, je država, ki se vse uspešneje uveljavlja v družbi karibskih držav, povezanih v CARICOM. Bogati naravni viri omogočajo hitro rast gospodarstva, vendar se vlada in surinamski poslovni forum (Suriname Business Forum) zavedata, da je prihodnost Surinama predvsem v razvoju izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo.

V sodelovanju z ameriškim podjetjem ETG smo svetovalci Inoe vodili pripravo Nacionalnega programa konkurenčnosti, ki temelji na razvoju znanja, spodbujanju grozdenja in internacionalizaciji. Posebno pozornost smo namenili razvoju grozdov na področju trajnostnega kmetijstva in turizma.